Adam Sobociński

kandydat do Rady Gminy z okręgu nr 13
działacz stowarzyszenia Aktywni Razem i rady sołeckiej, od 4 lat radny Gminy Ryczywół

Z zawodu instalator WOD-KAN-CO, wykorzystujący obecnie swoje umiejętności pracując w PK sp. z o. o. Od wielu lat działa aktywnie w radzie sołeckiej oraz stowarzyszeniu Aktywni Razem, współpracując z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej. Zaangażowany we wszelkie prace społeczne na rzecz wsi. Umiejętność współpracy i talent organizacyjny wykorzystuje w animowaniu przedsięwzięć pro sportowych, w tym np. powstanie boiska wiejskiego w Ludomach.

Za największe osiągnięcia uważa:

 • Budowę sieci kanalizacyjnej w Ludomkach.
 • Wymianę nitki wodociągowej (azbestowej).
 • Poprawę infrastruktury drogowej w Ludomkach i Drzonku.
 • Zabezpieczenie środków na zakup gruntów w Orłowie.
 • Pogłębienie rowu wzdłuż drogi gminnej w Orłowie.
 • Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole
  w Ludomach.
 • Termomodernizację budynku szkoły w Ludomach.
 • Budowę ośrodka zdrowia w Ludomach.
 • Budowę hali widowiskowo-sportowej w Ryczywole.
 • Utworzenie Przedsiębiorstwa Komunalnego.
 • Zwiększenie w budżecie gminy środków na działalność stowarzyszeń i OSP.

Jakie zadania stawia przed sobą na kolejną kadencję?

 • Budowa kanalizacji burzowej w Ludomkach.
 • Budowa utwardzonych dróg wraz z chodnikami w Ludomkach.
 • Utworzenie placu zabaw w Ludomkach.
 • Montaż progów zwalniających w Ludomkach.
 • Zagospodarowanie przyszłego terenu gminnego w Orłowie.
 • Kontynuacja budowy drogi w Drzonku.
 • Budowa nitki wodociągowej z Dąbrówki Ludomskiej do Drzonka.
 • Współpraca z OSP w Ludomach.
 • Montaż oświetlenia między Ludomkami a Lipą.

Nie zapomnij zagłosować!

Wybory już za:

Dni

:

Godzin

:

Minut

:

Sekund