Ewa Knopczyk

kandydatka do Rady Gminy z okręgu nr 4
przedsiębiorca, sołtys Ryczywołu, od 4 lat radna Gminy Ryczywół

Od ponad 20 lat właścicielka salonu fryzjerskiego w Ryczywole. Sołtys sołectwa Ryczywół, członkini stowarzyszenia AleBabki, Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek oraz Sekcji Motocyklowej Sokół-Budzyń. Zaangażowana w organizację wielu wydarzeń kulturalnych i społecznych na rzecz ryczywolskiej społeczności, wykorzystując przy tym wrodzony zmysł organizatorski, umiejętności kulinarne (słynna grochówka wojskowa) i konsekwencję w działaniu. Lubi zwierzęta, dobre książki i aktywny wypoczynek podczas zlotów militarnych.

Za największe osiągnięcia uważa:

 • Utworzenie Przedsiębiorstwa Komunalnego – modernizacja infrastruktury
  wodno-kanalizacyjnej i wykorzystanie unijnego dofinansowania przy jej rozbudowie.
 • Wzrost bezpieczeństwa: budowę nowych dróg i chodników, wyniesionych
  przejść dla pieszych i spowalniaczy.
 • Zwiększenie w budżecie gminy środków na działalność stowarzyszeń.
 • Budowę hali widowiskowo-sportowej w technologii energooszczędnej.
 • Wsparcie z budżetu gminy: odnowienia kościoła parafialnego w Ryczywole,
  odbudowy zwieńczenia wieży kościoła ewangelickiego i przygotowania
  dokumentacji budowlanej na przekształcenie go w obiekt kulturalny.
 • Poprawę wizerunku Ryczywołu, nagrody regionalne i krajowe dlamodernizacji Placu I Maja.

Jakie zadania stawia przed sobą na kolejną kadencję?

 • Modernizacja obecnych i budowa nowych odcinków chodników w Ryczywole wraz z oświetleniem.
 • Wspieranie działalności stowarzyszeń ze szczególnym uwzględnieniem OSP.
 • Gospodarka komunalno-mieszkaniowa.
 • Zmobilizowanie powiatu do poprawy nawierzchni dróg powiatowych.
 • Utworzenie spółdzielni socjalnej z myślą o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 • Dalsza poprawa estetyki miejscowości.

Nie zapomnij zagłosować!

Wybory już za:

Dni

:

Godzin

:

Minut

:

Sekund